ดูแลดี… ชีวิตดี

ญาติและคนใกล้ชิดผู้ป่วย มีส่วนช่วยในการให้กำลังใจเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ โดยใช้ความตั้งใจในการรับฟังผู้ป่วยมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพูดคุย การเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ การปฎิบัติตัวกับผู้ป่วยโดยเฉพาะการสัมผัส และการกอดด้วยความรักและห่วงใย ย่อมบ่งบอกได้ดีกว่าคำพูดเพียงอย่างเดียว หรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและเพื่อนสนิท จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปอาหารสำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ (Neutropenic Diet) ผู้ป่วยมะเร็งที่ทำการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูก จะพบปัญหาภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือระดับเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ เมื่อระดับ Neutrophill ต่ำกว่า 500 cell/ mm3 ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น รับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ยังไม่ผ่านความร้อนดีพอ ก็เกิดการติดเชื้อทำให้ท้องเสีย ถ่ายท้อง ซึ่งในผู้ป่วยมะเร็งมักมีภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารอยู่แล้ว หากยังมาท้องเสียร่วมด้วยทำให้เกิดอาการอ่อนแรง เพลีย เกิดภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถรับเคมีบำบัด หรือทำการรักษาได้จนจบ ยิ่งไปกว่านั้นอาจเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้หลักการจัดอาหารแบคทีเรียต่ำ หลักการง่ายที่สุด คือ พยายามให้อาหารทุกชนิดผ่านความร้อนที่เพียงพอก่อนการรับประทาน และไม่เก็บอาหารที่อยู่ในช่วง Danger Zone Temperature คือ อุณหภูมิ 5-60 องศาเซลเซียส เวลาปรุงอาหารให้ใช้อุณหภูมิสูงกว่า...